Wraz z rozpoczęciem wakacji w województwie warmińsko-mazurskim ok. 180 młodych adeptów pożarniczego rzemiosła z powiatów bartoszyckiego, elbląskiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego i węgorzewskiego uczestniczyło bądź uczestniczy w 7 turnusach obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

W dniu 14 sierpnia Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Robert Fliciński wizytował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach.

9 sierpnia 2019 r. Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował zabezpieczenie jubileuszowego zlotu Trzydziestolecia Związku Harcerzy Rzeczypospolitej w Rybakach.

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dniem 7 sierpnia 2019 r. powołani zostali:

-        bryg. Leszek Góralski na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie,

-        mł. bryg. Robert Licznerski na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

Akty powołania wręczył nowym komendantom Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński.

Zlot harcerzy zabezpieczają strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na teren obozowiska w ramach funkcjonującego posterunku zadysponowano strażaków z KM PSP w Olsztynie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy w sile 49 funkcjonariuszy, samochód ciężki gaśniczy proszkowy, dwa samochody średnie gaśnicze, samochód rozpoznania chemicznego ze zdalna detekcją, kontener logistyczny, dwa quady i łódź ratowniczą.  W zabezpieczeniu zlotu bierze udział również 11 wyznaczonych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z  terenu powiatu olsztyńskiego.