DSC00906

Z dniem 1 listopada br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Bogdan Wierzchowski powołał nowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku – kpt. Mateusza Pupka.

logo s„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


10 października 2018 r., w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z Gminy Rybno sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wyróżnił nagrodą pieniężną strażaków pełniących służbę w województwie warmińsko-mazurskim na stanowisku Zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył z dniem 1 października obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie kpt. Rafałowi Napiórkowskiemu.