09 i 10 września 2019 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”, organizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział w Olsztynie.

8 września 2019 roku na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Kiwitach odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.

Dzieci szkolne w powiecie ostródzkim już mogą, w zabawowy i przystępny do ich wieku sposób zdobywać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń oraz prawidłowego zgłaszania zauważonych zdarzeń. Taką możliwość daje kompleks sal edukacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Z dniem 1 września 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Działdowie.

W Gąskach w gminie Olecko odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej z boksem garażowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości wziął udział Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Bogdan Wierzchowski. Inwestycja kosztowała prawie 1,2 mln zł.