Aktualna aura jest wymarzona dla dzieci i młodzieży, sprzyja bowiem spędzaniu wolnego czasu na wolnym powietrzu, na zabawach na śniegu i lodzie.

18 stycznia 2010 r., w świetlicy KP PSP w Węgorzewie, odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu węgorzewskiego w 2009 roku.

15 stycznia 2010 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczystość przekazania samochodów specjalnych strażakom tutejszej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz strażakom-ochotnikom z jednostek OSP w Ornecie i Lidzbarku Warm.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przekazuje poniżej informacje dot. przeprowadzenia we wszystkich OSP zebrań sprawozdawczych:

1. Coroczne zebrania sprawozdawcze w OSP to obowiązek statutowy i należy je przeprowadzić do końca marca 2010 roku.

2. Celem zebrań jest ocena działalności OSP i ich zarządów, które powinny uzyskać absolutorium za okres sprawozdawczy.

3. Szczegółowy harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP ustala Zarząd Oddziału Gminnego (równorzędnego) w porozumieniu z zarządami OSP. Po jednym egzemplarzu należy przesłać do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komendy Powiatowej PSP.

4. Po przeprowadzeniu zebrań należy je podsumować na posiedzeniach plenarnych Zarządów Oddziałów Gminnych (równorzędnych) i wprowadzić informację zbiorczą do „Systemu OSP” (www.osp.org.pl) do 30 kwietnia 2010 roku.

5. Następnie na szczeblu powiatowym w systemie elektronicznym powinna być wprowadzona „Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych” w terminie 21 dni po odbyciu zebrań na terenie powiatu.

6. Przypominamy, że zebrania w OSP mają charakter sprawozdawczy. Można na nich tylko uzupełnić składy zarządów tj. wybrać członków zarządu na miejsca tych, którzy sami zrezygnowali z funkcji lub odeszli z OSP.

Bardzo cenna jest także pomoc Komendantów Powiatowych i Dowódców JRG PSP szczególnie w obsłudze zebrań sprawozdawczych. Za tą pomoc Zarząd Oddziału Wojewódzkiego z góry dziękuje.

Druki na kampanię sprawozdawczą OSP NIE BĘDĄ przekazywane przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Olsztynie.

Druki są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Związku www.zosprp.pl w zakładce „PLIKI” oraz poprzez system OSP w zakładce „Druki”.

· Druki pobrane z systemu OSP będą zawierały niektóre dane OSP (dla tej, której są pobierane). Pliki są nieedytowalne (format PDF) i mogą być tylko wydrukowane do dalszego wypełnienia ręcznie.

· Druki pobrane z internetowej strony Związku nie zawierają danych OSP, natomiast są w formacie otwartym, umożliwiającym ich komputerowe wypełnienie przy pomocy edytora tekstu.

Wszelkie uwagi dot. zauważonych nieprawidłowości proszę kierować do dh. Andrzeja Batora pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostki OSP, których raporty nie będą wprowadzone do Systemu nie będą mogły korzystać z dofinansowania na zakup umundurowania i sprzętu.

Z udziałem nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego PSP, Mariana Podziewskiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Jacka Protasa – Marszałka Województwa, strażacy Warmii i Mazur podsumowali swą działalność w roku 2009.