logo miniŻyczenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

jb kw mini

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

jz kw mini

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

 

15 grudnia 2018 roku w Morągu w powiecie ostródzkim przeprowadzona została ewakuacja mieszkańców na czas podjęcia przez saperów, odnalezionych na terenie należącym do jednostki wojskowej 20 BBZ, pocisków.

14 grudnia 2018 roku na placu Urzędu Miejskiego w Korszach odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.