Zawód strażaka cieszy się wśród dzieci i wśród dorosłych wielkim szacunkiem i uznaniem. Dzieci lubią wiedzieć i chcą wiedzieć o tym zawodzie jak najwięcej. Dlatego też, w ramach przygotowania do ferii zimowych, kętrzyńscy strażacy podjęli działania, aby w powiecie kętrzyńskim były one bezpieczne.

18 stycznia, w świetlicy KP PSP, odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu ostródzkiego w 2009 roku. W naradzie, oprócz pracowników Komendy, uczestniczyli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Rutecki,

Aktualna aura jest wymarzona dla dzieci i młodzieży, sprzyja bowiem spędzaniu wolnego czasu na wolnym powietrzu, na zabawach na śniegu i lodzie.

18 stycznia 2010 r., w świetlicy KP PSP w Węgorzewie, odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu węgorzewskiego w 2009 roku.

15 stycznia 2010 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczystość przekazania samochodów specjalnych strażakom tutejszej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz strażakom-ochotnikom z jednostek OSP w Ornecie i Lidzbarku Warm.