28 stycznia 2010 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Jan Słupski oficjalnie przekazali Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi samochód specjalny SHD-25. Nowy sprzęt zastąpił 25. letni SH-18, który trafił do OSP Górne ,w gminie Gołdap.

W środę /03.02.2010r./ w świetlicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się zebranie Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie. Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu Powiatowego OSP - dh Edward Bułhak, a wśród gości obecny był Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - kpt. Władysław Szczepanowicz.

W styczniu br., w naszej komendzie rozpoczęła się kolejną – piata już - edycja programu "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", którego Honorowymi Patronami są Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Zdrowia, a Partnerami: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Polski Czerwony Krzyż.

W dniu 21 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, odbyła się narada podsumowująca roczną działalność iławskiej straży pożarnej. Prezentacje przedstawili: Komendant Powiatowy PSP w Iławie - bryg. Maciej Jasiński oraz jego zastępca - st. kpt. Krzysztof Tomanek.

25 stycznia 2010 roku, w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej, odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim w roku 2009 .