26 sierpnia 2009 roku o godz.11:00 odbyło się uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej PSP w Olecku średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego RENAULT MIDLUM 280.14 z napędem 4x4 GBARt 2,5/24. Aktu przekazania dokonali Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Jan Słupski.

21 sierpnia 2009 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, została podpisana  umowa o dofinansowanie projektu pn. "Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim".

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie zorganizowała w dniu 14 sierpnia br. pokazy ratownictwa wodnego na akwenie „Mały Jeziorak”  z udziałem tramwaju wodnego „ILAVIA”.


Ośrodek powstał na początku lat 70. i jest to pierwsza jego modernizacja. Została ona zaplanowana z podziałem na dwa etapy:I. Rok 2008r. – przebudowa i modernizacja budynku koszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu.II. Rok 2009r. – przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego.


W dniu 10 lipca w Sejnach (woj. podlaskie) st. bryg. Mirosław Andrzej Rutecki - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, podpisał Porozumienie z partnerami z Litwy ( Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie oraz Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu) i partnerami z woj. podlaskiego (Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku oraz komendami powiatowymi w Grajewie, Mońkach i Sejnach).