W tym roku, z wyjątkowym świętym Mikołajem, rozdaliśmy 40 świątecznych paczek. Prezenty trafiły do dzieci z 13 rodzin naszego powiatu.

22 grudnia 2009 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie obyło się wigilijne spotkanie strażaków województwa warmińsko-mazurskiego. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego, dh Jacek Protas oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jan Słupski złożyli strażakom OSP i PSP oraz zaproszonym gościom świąteczne życzenia, podziękowania za ofiarność w służbie i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

19 grudnia 2009r. w Olsztynie odbyła się uroczystość podsumowania IV edycji programu ,,Ognisty Ratownik Gorąca Krew’’ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

15 grudnia 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Kraszewie, gm. Lidzbark Warmiński, przeprowadzono kolejny cykl pogadanek z młodzieżą w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniu 15 grudnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, nr projektu:WND-RPWM.05.01.06-28-33/09.