13 lipca 2019 roku, Komendant Główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Michała Kamienieckiego i Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochana, wizytował tereny Żuław Elbląskich - obszaru Polski w sposób szczególny zagrożonego powodzią z uwagi na swoje położenie - w znacznej części poniżej poziomu morza.

List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków przeznaczonych na realizację zadań OSP

IMG 5719 Niestandardowy NiestandardowyPodczas uroczystego spotkania sportowcy przedstawili zdjęcia oraz filmy przedstawiające zmagania strażaków podczas mistrzostw. Pan Wojewoda pogratulował wicemistrzom kraju dokonanych osiągnięć, zapoznał się z osiągnięciami poszczególnych reprezentantów oraz życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego podziękował strażakom za reprezentowanie województwa, pogratulował zdobytych medali oraz wszystkim członkom reprezentacji nagrody pieniężne.

26 czerwca 2019 roku Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Michał Kamieniecki, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie oraz przedstawiciele wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa warmińsko-mazurskiego wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez 4 Warmińsko-Mazurski Batalion Obrony Terytorialnej.  

22 czerwca 2019 roku, komendant główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski wizytował  teren budowy nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG nr 1 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu. W obecności zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego i komendanta miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochan, komendant główny osobiście zapoznał się z poziomem zaawansowania prac budowlanych.