9 kwietnia 2020 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pozarnej - nadbryg. Tomasz Komoszynski w towarzystwie swoich zastępców, wizytował Komendę Miejską PSP w Olsztynie, jednostkę ratowniczo-gaśniczą nr 1 oraz stanowisko kierowania komendanta miejskiego.

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, z dniem 2 kwietnia 2020 r. powołani zostali:

- na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie – bryg. Krzysztof Grabias,

- na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie – bryg. Szymon Sapieha.

 

30 marca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się uroczystość zdania oraz przyjęcia obowiązków Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W całym kraju Państwowa Straż Pożarna wspomaga inne służby  w działaniach mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2. Zaangażowani zostali również warmińsko-mazurscy strażacy.  

3 marca 2020 roku na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie została przeprowadzona  akcja poboru krwi.