Zlot harcerzy zabezpieczają strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na teren obozowiska w ramach funkcjonującego posterunku zadysponowano strażaków z KM PSP w Olsztynie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy w sile 49 funkcjonariuszy, samochód ciężki gaśniczy proszkowy, dwa samochody średnie gaśnicze, samochód rozpoznania chemicznego ze zdalna detekcją, kontener logistyczny, dwa quady i łódź ratowniczą.  W zabezpieczeniu zlotu bierze udział również 11 wyznaczonych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z  terenu powiatu olsztyńskiego.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

Z dniem 1 sierpnia br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Bogdan Wierzchowski powołał nowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie – mł. bryg. Pawła Głowienkę.

25 lipca 2019 roku, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski wizytował  teren budowy nowej siedziby KM PSP w Elblągu.

13 lipca 2019 roku, Komendant Główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Michała Kamienieckiego i Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochana, wizytował tereny Żuław Elbląskich - obszaru Polski w sposób szczególny zagrożonego powodzią z uwagi na swoje położenie - w znacznej części poniżej poziomu morza.