10 października 2019 rok na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się uroczystość przekazania dwóch nowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych, które zakupione zostały dla  jednostek OSP powiatu braniewskiego.

9 października 2019 roku do ełckiej komendy trafił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

W dniu 9 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku uroczyście otwarto salę edukacyjną skierowaną do najmłodszych mieszkańców powiatu.  Swoim zasięgiem obejmie 27 placówek oświatowych i przedszkoli funkcjonujących w powiecie, do których obecnie uczęszcza w klasach 0-3 ok. 1800 dzieci.

7 października 2019 r. odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, w obecności swojego zastępcy – bryg. Roberta Flicińskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie – bryg. Leszka Góralskiego, z dniem 7 października powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie mł. bryg. Tomasza Gajewskiego.