11 maja 2019 roku w Ostródzie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie oraz 70.lecie zawodowego pożararnictwa w Ostródzie.

4.05. 2019 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie, składając znicze przy pomniku Poległych w Akcji, uczcili pamięć funkcjonariuszy, którzy służyli w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

 

Osiemnaście jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz trzy jednostki OSP spoza systemu otrzymały z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego promesy na zakup samochodów ratowniczych.


W dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca akcję profilaktyki zdrowotnej z okazji Dnia Kobiet „Chcę mieć pewność, że zawsze będziesz…”, w której udział włączyli się również strażacy z Warmii i Mazur.

Wojewódzki koordynator ratownictwa technicznego wraz z Ośrodkiem Szkolenia  komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku zorganizował warsztaty z ratownictwa technicznego i działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie specjalistycznym pod kryptonimem "CHABER 2019". Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna przygotowująca ratowników do prowadzenia działań w obiektach budowlanych zagrożonych zawaleniem. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami zdobytymi podczas działań, ćwiczeń i szkoleń.