Z dniem 14 marca 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków zastępcom komendantów powiatowych PSP w Bartoszycach, Braniewie, Szczytnie i Nowym Mieście Lubawskim.

11 - 12 marca br. zastęp sonarowy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego Giżycko prowadził działania wspomagające w województwie pomorskim w powiecie kościerskim na Jeziorze Osuszyno koło Kożyczkowa. Wyjazd grupy odbył się na dyspozycję Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności na zapotrzebowanie SK KW PSP w Gdańsku.

Dyrektor olsztyńskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - Pan Andrzej Zakrzewski, w obecności wicewojewody Sławomira Sadowskiego oraz komendantów służb mundurowych naszego województwa, zainicjował akcję profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych.

Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki uhonorował asp. Przemysława Żydaczka nagrodą pieniężną w związku z ustanowieniem nowego rekordu polski podczas XVII Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym.

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych trwa kampania sprawozdawcza za rok 2018. W spotkaniach czynny udział biorą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej szczebli – powiatowego i wojewódzkiego.