Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny były okazją, by wspomnieć i odwiedzić miejsca pamięci, cmentarze i mogiły osób zasłużonych dla warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

 

25 października 2019 rok na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalewie odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który służył będzie strażakom ratownikom z Zalewa.

12 października 2019 roku w Gołdapi odbył się uroczysty apel poświęcony zakończeniu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich oraz otwarciu nowej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

11 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Piszu, miało miejsce uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie Jednostek OSP.

10 października 2019 rok na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się uroczystość przekazania dwóch nowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych, które zakupione zostały dla  jednostek OSP powiatu braniewskiego.