Dziękujemy 01

 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński, serdecznie dziękuje wszystkim strażakom woj. warmińsko-mazurskiego biorącym udział w trudnej akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym:

Dziękujemy 01

Z okazji Dnia Strażaka na ręce Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego zostały nadesłane życzenia.

 

Pandemia uniemożliwiła zorganizowanie obchodów Dnia Strażaka, by móc świętować razem z mieszkańcami Olsztyna. Uroczysty apel z tej okazji odbył się tylko w  gronie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych  naszej komendy.

 

30 kwietnia 2020 roku Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków "Florian" przekazał 35 przyłbic ochronnych warmińsko-mazurskim strażakom.

ministerstwomini mini

Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka