kir14 lipca 2018 r. zmarł str. Maciej Ciunowicz z KP PSP w Kętrzynie, który uległ ciężkiemu wypadkowi podczas ćwiczeń . 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

6 lipca 2018 roku, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków,

Z dniem 1 lipca 2018 roku Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył obowiązki

28 czerwca 2018 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP naszego województwa w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".