19 września 2019 roku odbyła się w Tychach gala finałowa programu „Orlen dla strażaków”.

 

19 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. 

W środę 18 września w siedzibie KP PSP Działdowo odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

09 i 10 września 2019 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”, organizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział w Olsztynie.

8 września 2019 roku na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Kiwitach odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.