14 października 2008 roku, w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Giżycku - w porcie nad jeziorem Kisajno, odbyło się uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku, wodnego sprzętu ratowniczego.

Aktu przekazania łodzi ratowniczej RIB "BALTIC - 900" dokonał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski. Klucze odebrał mł. bryg. Dariusz Modzelewski, Dowódca JRG w Giżycku. Przekazania defibrylatora, przeznaczonego na dodatkowe wyposażenie łodzi ratowniczej, dokonał fundator - Starosta Giżycki, Pan Wacław Strażewicz. Następnie kapelan giżyckich strażaków ksiądz prałat Kazimierz Gryboś dokonał aktu poświęcenia przekazanego sprzętu.

W trakcie uroczystości, nagrodami finansowymi Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wyróżnieni zostali strażacy-ratownicy, którzy najaktywniej brali udział w akcjach z zakresu specjalistycznego ratownictwa wodno-nurkowego:

1. KW PSP w Olsztynie:

-        st. kpt. Zbigniew Jarosz;

2. KM PSP w Olsztynie:

-        kpt. Marcin Wajdyk;

-        st. ogn. Piotr Michałowski;

3. KP PSP w Giżycku:

-        bryg. Krzysztof Kroszkiewicz;

-        asp. sztab. Grzegorz Zubowicz;

-        asp. sztab. Krzysztof May;

-        st. asp. Daniel Łukasiewicz;

` -        mł. asp. Dariusz Charzyński;

4. KP PSP w Mrągowie:

-        asp. sztab. Grzegorz Dziobak.

Wyżej wymienieni strażacy od wielu lat czynnie uczestniczą w organizowaniu ratownictwa wodno-nurkowego na terenie województwa, a podczas licznych akcji ratowniczych oraz poszukiwawczych wnieśli znaczący wkład w rozwój ratownictwa wodno-nurkowego, tym samym podnosząc poziom bezpieczeństwa publicznego na terenie Warmii i Mazur.

W uroczystości wzięli udział m.in: Zastępca W-M Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jan Słupski, przedstawiciel Marszałka Województwa, Pan Waldemar Boruszewski, Burmistrz Giżycka, Pani Jolanta Piotrowska oraz Prezes Mazurskiego WOPR, Pan Zbigniew Kurowicki.


{gallery}Aktualnosci/2008.11.17c{/gallery}

Prywatny mały samolot Aeroprakt-22L wyleciał w sobotę rano z lotniska w Turośli Kościelnej pod Białymstokiem. Prawdopodobnie awionetka miała kierować się w stronę Olsztyna i lądować po drodze w Rostkach koło Pisza. Nigdy tam nie doleciała. W niedzielę wieczorem o zaginięciu maszyny poinformowano dyżurnego olsztyńskiej policji.

Rano, na miejsce prawdopodobnego zaginięcia (według zeznań świadków) nad Jezioro Dworackie k/Olecka, zadysponowano zastęp SLRw z łodzią pontonową z JRG Olecko, a następnie strażaków z łodzią motorową z JRG Mrągowo i strażaków-płetwonurków z sonarem z JRG Giżycko. Do akcji włączył się również śmigłowiec z Komendy Głównej Policji z kamerą termowizyjną. Późnym popołudniem, za pomocą sonaru, zlokalizowano prawdopodobne miejsce zatonięcia samolotu. Dwóch płetwonurków zeszło pod wodę i odnalazło wrak poszukiwanej maszyny. W kabinie znajdowały się zwłoki dwóch mężczyzn. Ze względu na porę nocną i bezpieczeństwo nurków, w porozumieniu z policją i prokuraturą, działania związane z wydobyciem ciał i awionetki przełożono na następny dzień.

We wtorek, po godz. 9:00 wznowiono akcję. Do strażaków z Olecka, Giżycka i Mrągowa dołączyli strażacy-płetwonurkowie z JRG Olsztyn. Cały czas strażacy współpracowali z, obecnymi na miejscu, przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W pierwszej fazie działań, zastęp nurków dokonał rozpoznania, którego celem było zebranie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie i możliwościach wydostania ciał a następnie samolotu. Po konsultacjach, wydobyto ciała obydwu mężczyzn i przekazano je policji, a następnie za pomocą balonów wypornościowych i sztywnych pojemników do stabilizacji skrzydeł samolotu, strażacy-płetwonurkowie doprowadzili do wypłynięcia maszyny na powierzchnię i doholowali ją do brzegu. Tu, za pomocą dźwigu, awionetka została wydobyta z wody i umieszczona na lawecie. Dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyn oraz okoliczności wypadku prowadzą policja, prokuratura i PKBWL.

W dwudniowych działaniach uczestniczyło 8 zastępów PSP (21 strażaków) oraz jednostka OSP Świętajno (5 strażaków).

Opracowanie: st. kpt. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, KW PSP Olsztyn

Zdjęcia: KP PSP Olecko, KP PSP Mrągowo.


Tradycyjnie już, obchodziliśmy rocznicę zamachów terrorystycznych w USA.

W akcji ratowniczej zginęło wówczas 343 strażaków.

Apel Poległych odbył się w Olsztynie pod Pomnikiem Strażaków Poległych w Akcjach.

Dwa lata temu, podczas uroczystego odsłonięcia Pomnika Strażaków Poległych w Akcjach, ówczesny komendant Miejski PSP, bryg. Grzegorz Matczyński powiedział: - Dzisiaj po raz piąty wzywamy do apelu tych, którzy odeszli z naszych szeregów - tu na Warmii, Mazurach, w kraju i na świecie. Dzisiaj ta nasza tradycja Apelu Poległych odbywa się przed gotowym pomnikiem. Dzisiaj także zapraszam wszystkich przyjaciół na kolejne wieczory
11 września. Bo my olsztyńscy strażacy będziemy tu, każdego roku, tak długo, jak będzie istniała nasza służba.

Od tej pory Apele Poległych odbywają się cyklicznie. Tak było też i w tym roku. Niestety, do Apelu wezwany został kolejny strażak z Warmii i Mazur, który stracił życie - dh Dymitr Jarmoła z OSP Pieniężno, który umarł w drodze do pożaru w lipcu minionego roku. Żona zmarłego, Zofia Jarmoła, w asyście Burmistrza Pieniężna i Prezesa OSP Pieniężno, odsłoniła tablicę pamiątkową z jego nazwiskiem. Tablicę poświęcił kapelan strażaków, ks. Prałat Andrzej Bawirsz. Niestety, to już 22. nazwisko strażaka wyryte na tablicach Pomnika. W swym wystąpieniu Warmińsko-Mazurski komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Szczech, powiedział: - Często pamięć o ludziach, którzy potrafili służyć innym, zanika. Mam nadzieję, że nazwiska tych niezwykłych ludzi, wyryte tu w kamieniu, spowodują wieczne przetrwanie pamięci o ich bohaterstwie i nich samych.

Aktor Teatru im. Stefana Jaracza, Jarosław Borodziuk, odmówił "Modlitwę Strażaka". Uroczystość zakończyło złożenie pod pomnikiem kwiatów i zapalenie zniczy.

W Apelu, oprócz strażaków z całego województwa, przedstawicieli służb mundurowych i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, wziął udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski.

Fot: Ryszard Ołów, Grzegorz Wadowski, Olsztyn24

 

Dnia 3 września 2008 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone budowie Systemu Powiadamiania Ratunkowego na obszarze województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Republiki Litewskiej. W spotkaniu wzięli udział: Komendanci Wojewódzcy PSP z Olsztyna i Białegostoku oraz Komendanci Wojewódzcy Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa województw Alytus i Marijampole w Republice Litewskiej.

W toku dyskusji wypracowano spójne stanowisko w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu pt."Europejski numer ratunkowy 112. Budowa transgranicznego systemu zarządzania działaniami ratowniczymi w układzie Polski i Litwy - pilotaż" w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa).

Koncepcja projektu Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) opiera się na obsłudze numerów ratowniczych (112, 998, 999) oraz organizacji przedsięwzięć ratowniczych poprzez Centra Powiadamiania Ratunkowego (CPR). System zakłada, iż wszystkie zgłoszenia powinny zawsze trafiać w to samo miejsce - niezależnie od tego, czy są to zgłoszenia na numer 999, 998 czy 112 i niezależnie od tego czy pochodzą od abonentów sieci stacjonarnych, czy komórkowych.

Projekt SPR zakłada spójność "torów obsługi" zgłoszeń z tel. 998, 999 i z tel. 112, dzięki czemu zapewnia uproszczenie i ujednolicenie, racjonalizację oraz poprawę szybkości przepływu zgłoszeń i podejmowania niezbędnych, trafnych działań. Realizacja budowy Systemu CPR obsługujących europejski telefon ratunkowy 112 środkami UE pozwoli na wypełnienie Dyrektywy 2002/22/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 roku dotyczącej funkcjonowania Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

 

W dniu 28 lipca 2008r. w Alytusie (Litwa) odbyło się spotkanie robocze dotyczące ustalenia zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań związanych z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska. Było ono efektem, podpisanego 30 maja 2008 r. Listu Intencyjnego pomiędzy Dyrektorem Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, w związku z realizacją Dyrektywy 2002/22/WE.

W spotkaniu udział wzięli, ze strony KW PSP w Olsztynie: Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - mł. bryg. Jan Słupski, ze strony KW PSP w Białymstoku: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku - st. bryg Andrzej Uścinowicz. Stronę litewską reprezentowali: Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Allytusie, płk Arunas Tautkevicius oraz Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Mariampolu, płk Vidas Barauskas.