00_4
Taki tytuł nosiła lekcja, którą przygotowano dla dzieci II klasy Szkoły Podstawowej nr 32 w Olsztynie. Lekcja miała charakter pilotażowy i służyła do oceny wybranych treści i metod nauczania w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Prowadzący zajęcia musieli zaproponować odpowiednią do wieku i poziomu percepcji dzieci metodę nauczania z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii. Poważne treści trzeba było bowiem przekazać w ciekawej i uproszczonej formie, tak, aby dziecka nie przerazić, lecz zachęcić do wspólnego uczenia się bezpiecznych zachowań.
Do wprowadzenia nowych treści zastosowano metodę eksponującą w postaci przygotowanego filmu video, w którym główne role odgrywają dzieci i strażacy. Obraz pokazał m.in. zasady zachowania się dziecka w pomieszczeniu zadymionym, niebezpieczeństwa związane z ogniem czy sposoby alarmowania straży pożarnej.
W dalszej części lekcji pozwolono dzieciom na samodzielne próby rozwiązywania i wykonywania zadań z wykorzystaniem eksperymentu i symulacji. Do eksperymentu użyto surowego jajka i mini-kasku, by obrazowo przedstawić, jak ważne jest używanie kasku rowerowego. Gra symulacyjna polegała na autentycznym alarmowaniu straży pożarnej przy wykorzystaniu telefonu komórkowego.
Opracowany dla potrzeb szkolenia materiał dydaktyczny nie wyczerpuje tematu i wymaga dalszego doskonalenia. Ma on jednak niewątpliwą zaletę – został wykorzystany w praktyce i poddany surowej ocenie doświadczonych pedagogów, uzyskując ich pozytywną notę. Może, zatem stanowić płaszczyznę do modyfikacji.
Uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w świecie. Warto, aby odbyły tę dodatkową lekcję – lekcję bezpiecznych zachowań.
/-/ bryg. Marek Engiel