19 listopada 2009r.odbyło się uroczyste przekazanie samochodu specjalnego podnośnik PMT-25 D.04 na podwoziu MAN TGL 12. 240. na potrzeby zabezpieczenia działań ratowniczo – gaśniczych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu podległej Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie.

W uroczystości udział wzięli:

• Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Jan Maścianica,

• Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st.bryg. Mirosław Rutecki,

• Sekretarz Urzędu Miasta Olsztyn – Pani Hanna Mikulska - Bojarska,

• Starosta Powiatu Olsztyńskiego – Pan Mirosław Pampuch,

• Burmistrz Miasta i Gminy Biskupiec – Pani Elżbieta Samorajczyk

• Skarbnik Miasta i Gminy Biskupiec – Pani Elżbieta Kaczmarczyk.

Koszt ogólny zakupu pojazdu to 941.600 zł, które pozyskano ze środków:

- ustawy modernizacyjnej PSP - 600.000 zł,

- Urzędu Miasta Olsztyn - 150.000 zł,

- Urzędu Miasta i Gminy w Biskupcu - 100.000 zł,

- Starosty Powiatu Olsztyńskiego - 91.600 zł.

Nowy sprzęt zastąpi wysłużony, prawie 30.letni, podnośnik hydrauliczny PM-18P na zabudowie samochodu STAR i wprowadzony zostanie niebawem do podziału bojowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.

12 strażaków JRG-3 w Biskupcu ukończyło już specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi podnośnika PMT-25 D.04 i zdało egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie.