22 i 23 listopada odbyło się szkolenie dla oficerów prasowych PSP województwa warmińsko-mazurskiego. Celem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy związanej z wystąpieniami medialnymi, doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz omówienie prowadzonych kampanii społecznych.

Wystąpienia przed kamerą pomogły w zapanowaniu nad stresem. Podczas szkolenia doskonalone były techniki prowadzenia wywiadu jak i tzw. "setki". Wypracowane zostały elementy potrzebne podczas kampani społecznych między innymi "Czujka na straż Twojego bezpieczeństwa", które prowadzą do skuteczniejszego dotarcia z informacjami do osób zainteresowanych.

 

Tekst: R.Melnyk. Zdjęcia: I. Ścibiorek