W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Kamionkach.

Nowy wóz bojowy GBA3/29,3 na podwoziu Volvo posiada zapas środka gaśniczego w ilości trzech tysięcy litrów wody oraz 300 litrów środka pianotwórczego i jest wyposażony w autopompę o wydajności 29 hl/min.

Zakup auta za kwotę 770 tys. zł. możliwy był dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (220 tys. zł), środków KSRG – 150 tyś. zł., pozostałe środki przeznaczyła Gmina Giżycko oraz lokalny sponsor. Nowy wóz bojowy zastąpił samochód GBA2,5/16 na podwoziu IVECO z 1995 r.

W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski
oraz Komendant Powiatowy PSP w Giżycku – bryg. Jacek Baczewski, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, duchowieństwa i mieszkańców powiatu.

/opracowanie: kpt. Mateusz Pupek – KP PSP w Giżycku, zdjęcia: Gmina Giżycko/