W dniach 10-12 grudnia 2018 roku zorganizowana została odprawa szkoleniowa pionu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele wydziałów operacyjnych komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych ze wszystkich powiatów naszego województwa. Omówione zostały zagadnienia związane między innymi z rozwojem ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym, obszary chronione jrg oraz grup specjalistycznych. Przedstawiciele dwóch powiatów przedstawili analizy z działań prowadzonych na własnym terenie, a oficerowie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie podsumowali przeprowadzone ćwiczenia. W szkoleniu udział brała również psycholog, która omówiła zachowania kryzysu psychicznego.

Tekst: Rafał Melnyk, zdjęcia: Jarosław Skalski - KW PSP w Olsztynie