13 lipca 2019 roku, Komendant Główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Michała Kamienieckiego i Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochana, wizytował tereny Żuław Elbląskich - obszaru Polski w sposób szczególny zagrożonego powodzią z uwagi na swoje położenie - w znacznej części poniżej poziomu morza.

Bezpieczeństwo tego obszaru uzależnione jest od bardzo rozbudowanej infrastruktury przeciwpowodziowej, w skład której wchodzi m.in. 56 stacji pomp, 354 km wałów, 400 km kanałów, 250 budowli piętrzących. Podczas wizyty komendant główny PSP zapoznał się ze specyfiką działania jednej ze stacji pomp o ogólnej wydajności 6000 l/s oraz odwiedził najniżej położony punkt w Polsce w Raczkach Elbląskich.

Podczas wizyty komendant główny PSP spotkał się również ze strażakami z JRG w Pasłęku, którym podczas krótkiej odprawy podziękował za zaangażowanie w codzienną służbę. Następnie  wizytował plac budowy nowej siedziby komendy miejskiej PSP wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Elblągu, zapoznając się z postępem prac.