W dniu 14 sierpnia Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Robert Fliciński wizytował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach.

Wizyta związana była ze zbliżającą się uroczystością 100.lecia jednostki, która odbędzie się 24 sierpnia. Komendant zapoznał się ze stanem organizacyjnym, warunkami lokalowymi i sprzętowymi jednostki, ocenił również nowy nabytek strażaków - samochód ratowniczo-gaśniczy.

W wizytacji uczestniczył również Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie - bryg. Krzysztof Tomanek.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: ogn. pchor. Paweł Marszelewski.