W Gąskach w gminie Olecko odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej z boksem garażowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości wziął udział Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Bogdan Wierzchowski. Inwestycja kosztowała prawie 1,2 mln zł.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Antoniego Padewskiego w Gąskach. Później jej uczestnicy przemaszerowali przez wieś pod nowo wybudowaną remizę OSP, gdzie odbył się apel z okazji przekazania do użytku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą. Na miejscu starej strażnicy zbudowany został budynek, z którego będą korzystać strażacy-ochotnicy oraz społeczność wiejska. Powierzchnia użytkowa budynku ma 222 m2, w tym 140 m2 to świetlica, a 79 m2 garaż, w którym stanie m.in. wóz strażacki. Wybudowano również dojazdy i parkingi, wykonano trawniki i nasadzenia wokół posesji. Świetlica została wyposażona w stoły, krzesła i regał biblioteczny, a część kuchenna w meble, kuchenkę i lodówkę. Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 1,16 mln zł.

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi honorowej dokonali: komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, kierownik biura ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Pęziński, burmistrz Olecka Karol Sobczak, prezes Powiatowego Związku OSP w Olecku dh Jerzy Gołembiewski, prezes OSP w Gąskach dh Ignacy Sadłowski, sołtys sołectwa Gąski Piotr Kalbarczyk oraz radna Alicja Stefanowska.

Uroczystość była też okazją do wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym strażakom. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa warmińsko-mazurskiego srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został mł. bryg. Tomasz Milewski, funkcjonariusz z KP PSP w Olecku. Odznaczenie wręczył m.in. komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, który przy okazji zapowiedział, że w listopadzie OSP Gąski otrzymają nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy za niebagatelną kwotę 760 tys. zł.