8 września 2019 roku na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Kiwitach odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.

Nowy wóz bojowy GBA 3/16 na podwoziu Renault D16 posiada zapas środka gaśniczego w ilości trzech tysięcy litrów wody oraz 300 litrów środka pianotwórczego. Wyposażony jest w autopompę o wydajności 16 hl/min.

Zakup auta za kwotę 760 tys. zł. możliwy był dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (310 tys. zł) i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (100 tys. zł) oraz środkom własnym Gminy Kiwity (350 tys. zł).

W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli m.in.: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Sławomir Sadowski, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Robert Fliciński, Radny Sejmiku Województwa – Jacek Pawlik, reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starosta Lidzbarski, a jednoczenie Prezes ZOP ZOSP RP - Jan Harhaj, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim – bryg. Rafał Szymukowicz, Zastępca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński – Tomasz Kołodziejczyk, Dowódca Grupy Rozpoznania Elektronicznego - mjr Józef Paradowski.

 

Opracowanie: mł. kpt. Damian Stankiewicz

Zdjęcia: dh Agata Kroczak