Na skutek długotrwałego utrzymywania się wysokiego stanu wody oraz namoknięcia wałów dochodzi do ich przerwania na długości około 5 metrów, przez co zagrożone jest znajdujące się w pobliżu, liczące 50 osób, obozowisko.

Na szczęście to tylko część ćwiczeń krajowych w powiecie braniewskim pod kryptonimem "ZALEW 2019". Celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego ksrg w przypadku zagrożeń powodziowych.

Ćwiczenia trwały nieprzerwanie ponad 24 godziny. Wśród wymienionych epizodów znalazły się m.in.: wypompowywanie wody z zalanych terenów, uszczelnianie wałów, ewakuacja osób z terenów odciętych i trudnodostępnych. Strażacy musieli zmierzyć się z samochodem osobowym i czwórką poszkodowanych znajdującymi się w wodzie, wywróconym kajakiem i dwójką poszkodowanych, poszukiwaniem osób zaginionych na znacznym obszarze, poszukiwaniem osób pod wodą, udzielaniem niezbędnej pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Przeprowadzona została ewakuacja 20 owiec z zalanego obszaru pod czujnym okiem lekarza weterynarii. Skuteczność prowadzonych działań oceniali specjaliści z danej dziedziny, którzy przyjechali na ćwiczenia z całego kraju.

W ćwiczeniach udział brały siły i środki z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. W sumie w organizację, działania, ocenę działań oraz logistykę zaangażowanych było ok. 300 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst: Rafał Melnyk. Zdjęcia: Archiwum KW PSP Olsztyn