27 września 2019 punktualnie o godzinie 9.00 na placu apelowym Jednostki Wojskowej 4808 w Gołdapi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia decyzji o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wojskowej Straży Pożarnej 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. 

Decyzję o włączeniu WSP 27 czerwca 2019 roku podpisał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Susuki. Na zaproszenie dowódcy pułku płk. Sławomira Kojło w zbiórce udział wzięło wielu znamienitych gości, a wśród nich:

- st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

- ppłk Zbigniew Jackowski – Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie,

- ppłk Cezariusz Frąckowiak – Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,

- bryg. Wojciech Szczepanik – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,

- dh Andrzej Ciołek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi,

- żołnierze gołdapskiego pułku, gołdapscy strażacy oraz przedstawiciele służb mundurowych powiatu gołdapskiego.

Uroczystego przekazania decyzji na ręce Dowódcy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk. dypl. Sławomira Kojło dokonał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski.

Obecnie w systemie jest już osiemnaście jednostek Wojskowej Straży Pożarnej, strażacy z gołdapskiego pułku są 7 włączona do systemu jednostką spośród wszystkich 9 Wojskowych Straży Pożarnych w województwie warmińsko-mazurskim. Gołdapscy żołnierze od wielu lat pomagają strażakom Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi w realizacji ustawowych zadań. Stanowią istotny element ochrony przeciwpożarowej w powiecie gołdapskim.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: Urząd Miejski w Gołdapi, Starostwo Powiatowe w Gołdapi.