6 października 2019 roku na placu w centrum Ornety odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.

Nowy wóz bojowy GCBA 7/50/3,9 na podwoziu SCANIA posiada zapas środka gaśniczego w ilości siedmiu tysięcy litrów wody oraz 700 litrów środka pianotwórczego. Wyposażony jest w autopompę o wydajności 39 hl/min.

Zakup auta za kwotę 1 mln zł możliwy był dzięki środkom własnym Gminy Orneta (500 tys. zł), środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (450 tys. zł) oraz środkom z Urzędu Marszałkowskiego (50 tys. zł.).

W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli m.in.: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Sławomir Sadowski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Miron Sycz, Radny Sejmiku Województwa Jacek Pawlik, reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Robert Fliciński, Wicestarosta lidzbarski – Jarosław Kogut, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim – bryg. Rafał Szymukowicz, Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel, Wójt Gminy KiwityWiesław Tkaczuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta - Piotr Matusik.

 

Opracowanie: kpt. Tomasz Gowkielewicz

Zdjęcia: Mieczysław Kuźniewski i Robert Dubaj