W dniu 9 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku uroczyście otwarto salę edukacyjną skierowaną do najmłodszych mieszkańców powiatu.  Swoim zasięgiem obejmie 27 placówek oświatowych i przedszkoli funkcjonujących w powiecie, do których obecnie uczęszcza w klasach 0-3 ok. 1800 dzieci.

Sala edukacyjna ma na celu propagowanie działań profilaktycznych w zakresie informowania społeczeństwa o występujących zagrożeniach bezpieczeństwa pożarowego oraz metodach ich przeciwdziałania. Prewencja społeczna jest jednym z kluczowych zadań Państwowej Straży Pożarnej. Wiedza i umiejętności powinny być przekazywane od najmłodszych lat życia, gdyż w przyszłości mogą procentować uratowaniem czyjegoś życia lub mienia, dlatego też projekt skierowany jest do tej grupy wiekowej.

Podczas zajęć dzieci będą mogły poznać pracę strażaka, zapoznać się z podręcznym sprzętem gaśniczym, a także obejrzeć przygotowane prezentacje i filmy edukacyjne. Sala została zaadaptowana z pomieszczenia świetlicy, wyposażona z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i zaaranżowana wspólnymi siłami pracowników i strażaków tutejszej komendy. Niebawem pojawi się na stronie internetowej naszej komendy zakładka „Sala edukacyjna”, przez którą on-line będzie można dokonać rejestracji grupy i w ten sposób zarezerwować spotkanie. W uroczystym otwarciu sali edukacyjnej wzięli udział: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech Kossakowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego – Pan Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko – Pan Zbigniew Poniatowski, lokalni samorządowcy, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz uczniowie klasy I A ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku.

/zdjęcia: st.kpt. Piotr Talkowski, opracował: mł.bryg. Tomasz Jagłowski/