10 października 2019 rok na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się uroczystość przekazania dwóch nowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych, które zakupione zostały dla  jednostek OSP powiatu braniewskiego.

Nowe pojazd średnie trafiły na wyposażenie jednostek OSP Braniewo i OSP Lipowina. Nowoczesne jednostki sprzętowe zastąpiły wysłużone pojazdy ratownicze, którymi do tej pory dysponowali strażacy – ochotnicy z Braniewa i Lipowiny. Całkowity koszt każdego z pojazdów wyniósł blisko 760 tys. złotych.

Nowe pojazdy pożarnicze na podwoziu IVECO EURCARGO 150-320 posiadają zapas środka gaśniczego w ilości trzech tysięcy litrów wody, wyposażone zostały w autopompę o wydajności 29 hl / min, system zraszaczy, pneumatyczny maszt oświetleniowy, środek pianotwórczy. Dodatkowo na wyposażeniu pojazdów pojawiły się radiotelefony przenośne, latarki, kamera cofania, wyciągarka, sprzęt oraz armatura wodno – pianowa.  

Zakup pojazdów był możliwy dzięki współpracy i wspólnemu finansowaniu przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, środkom własnym Gminy Braniewo i miasta Braniewa, wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz środkom Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli.: Pani Karolina Motyka – Kozioł Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, Pani Hanna Teodorowicz - Dyrektor Biura WFOŚiGW w Olsztynie, Pan Andrzej Pęziński Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Pan st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Karol Motyka - Starosta Braniewski, Pan Zbigniew Januszko - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, Burmistrz Braniewa – Pan Tomasz Sielicki, Wójt Gminy BraniewoPan Jakub Bornus, członkowie ZOSP RP w Braniewie oraz MDP działającej przy OSP Braniewo.

Pojazdy pozyskane przez jednostki OSP poświęcił na placu wewnętrznym KP PSP w Braniewie kapelan pożarnictwa Ksiądz Prałat Leszek Galica.

Podczas uroczystości akt przekazania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odebrał bryg. Zbigniew Januszko – Komendant Powiatowy PSP w Braniewie. Wręczenia aktu dokonał:

- Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski

-  Dyrektor Biura WFOŚiGW w Olsztynie Hanna Teodorowicz

Po uroczystości zaproszeni goście oraz strażacy mogli zapoznać się z wyposażeniem przekazanych pojazdów pożarniczych. Dla wszystkich przygotowano również poczęstunek.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie