11 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Piszu, miało miejsce uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie Jednostek OSP.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu Jerzy Małecki, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Komendant Powiatowy PSP w Piszu bryg. Paweł Pieńkosz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Piszu st. kpt. Andrzej Paprota oraz przedstawiciele jednostek OSP korzystających z dofinansowania. Przeznaczone środki finansowe mają służyć organizowaniu przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowaniu przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiu i wspieraniu form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz propagowaniu zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz