W całym kraju Państwowa Straż Pożarna wspomaga inne służby  w działaniach mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2. Zaangażowani zostali również warmińsko-mazurscy strażacy.  

Jednym z działań funkcjonariuszy PSP jest pomiar temperatury ciała osób przekraczających granice Polski. Strażacy z woj. warmińsko-mazurskiego prowadzą takie kontrole sanitarne na przejściach granicznych w Grzechotkach i w Bezledach. 

Na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Państwowa Straż Pożarna udostępniła i rozstawiła namioty logistyczne w pobliżu szpitali. Na chwilę obecną polowe izby przyjęć zostały rozłożone w Ostródzie, Olsztynie, Kętrzynie, Ełku, Pasłęku, Elblągu oraz Szczytnie. Dodatkowo szpitalowi w Ostródzie zostały udostępnione  (z zasobów PSP) dwie komory dekontaminacyjne oraz 4 respiratory jako wsparcie działań statutowych szpitali.

Prowadzone czynności, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa w żadnym stopniu nie wpływają na codzienne  działania ratownicze strażaków. Każde zgłoszenie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia jest przyjmowane, a strażacy niezwłocznie interweniują.  

PSP wystosowała prośby do mieszkańców całego województwa o pozostanie w domach, jak również o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W chwili zgłaszania zagrożenia istotne jest, aby przekazać informację dyżurnemu na stanowisku kierowania, czy funkcjonariusze PSP i druhowie OSP podczas akcji ratunkowej mogą być narażeni na kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem. Taka wiedza pozwoli zapewnić  maksymalne bezpieczeństwo poszkodowanym, a strażacy będą mogli wykonać nałożone prawem obowiązki. Do chwili obecnej odnotowano dwie interwencje w miejscach objętych kwarantanną. 

Ochotnicze Straże Pożarne województwa warmińsko-mazurskiego angażują się w działania wspierające lokalne społeczności. Druhowie zapewniają żywność osobom potrzebującym, dbają o dostarczanie środków niezbędnych do funkcjonowania osobom objętym kwarantanną i  jednocześnie pozostają w ciągłej dyspozycji do działań ratowniczych. Dziękujemy!

Do zapoznania się: https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Braniewie i KM PSP w Elblągu, tekst: Rafał Melnyk - oficer prasowy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.