Pan Mirosław Hiszpański prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych już po raz trzeci przekazał na ręce nadbrygadiera Tomasza Komoszyńskiego  - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej środek do dezynfekcji.

W trzech transzach warmińsko-mazurscy strażacy otrzymali łącznie 1870 litrów płynu, który został rozdysponowany pomiędzy wszystkie komendy miejskie i powiatowe województwa warmińsko-mazurskiego tak aby zwiększać skuteczność naszych strażaków w walce z koronawirusem.

Bardzo dziękujemy za ten dar.