11 września br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Tomasz Komoszyński uczestniczył w uroczystym apelu z okazji 101. rocznicy utworzenia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Po podniesieniu na maszt flagi państwowej i odegraniu oraz odśpiewaniu hymnu państwowego odbyła
się uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Doniosłym punktem wydarzenia było odczytanie decyzji i rozkazów związanych z nadaniem medali i odznaczeń państwowych oraz resortowych, a także pism pochwalnych i listów gratulacyjnych. Uroczystość odbyła się w kompleksie wojskowym w Olsztynie.

 

/opracowanie: Anna Jurewicz - KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: 16. PDZ w Olsztynie/