31 października 2020 r. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z komend w: Braniewie, Giżycku, Elblągu, Ełku, Olsztynie i Ostródzie przeprowadzili wspólne ćwiczenia z żołnierzami  z 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Strażacy omówili zasady postępowania, alarmowania i przeprowadzania ewakuacji z budynków koszarowych oraz zaprezentowali wytyczne dotyczące udzielania pomocy medycznej w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem manekinów oraz postępowania wobec zagrożenia COVID-19. Żołnierze mieli okazję przećwiczyć zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz nabyć wiedzę w zakresie grup pożarów i prawidłowego wykorzystania gaśnic. 

Serdecznie dziękuję Panom Komendantom oraz Funkcjonariuszom zaangażowanym w sprawne i wzorowe zorganizowanie ćwiczeń. Podziękowania kieruję także do Pani Naczelnik oraz Funkcjonariuszy ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Proszę przyjąć podziękowania i wyrazy uznania również od Dowódcy 4.W-MBOT – płk. Mirosława Brysia.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg. Tomasz Komoszyński

 

Opracowanie: Anna Jurewicz, KW PSP w Olsztynie;

Zdjęcia: KP PSP Braniewo, KP PSP Ełk, KP PSP Ostróda