6 października 2019 roku na placu w centrum Ornety odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna we Frygnowie– gmina Grunwald otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 5 października w Stębarku.

27 września 2019 punktualnie o godzinie 9.00 na placu apelowym Jednostki Wojskowej 4808 w Gołdapi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia decyzji o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wojskowej Straży Pożarnej 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. 

Na skutek długotrwałego utrzymywania się wysokiego stanu wody oraz namoknięcia wałów dochodzi do ich przerwania na długości około 5 metrów, przez co zagrożone jest znajdujące się w pobliżu, liczące 50 osób, obozowisko.

19 września 2019 roku odbyła się w Tychach gala finałowa programu „Orlen dla strażaków”.