W dniach 17 – 19 czerwca strażacy z Działdowa odbyli cykl ćwiczeń z ratownictwa wodnego na jeziorze Lidzbarskim.

18 czerwca 2019 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia – warsztaty dedykowane dla strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Blisko 20 hektarów lasu objętych było pożarem 14 czerwca w okolicy Starych Jabłonek. Taki scenariusz realizowany był podczas ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie.

14 czerwca br. na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu zostały przeprowadzone ćwiczenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego pod kryptonimem „Wysypisko 2019”.

Zabytkowy kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego to najstarszy sakralny obiekt w Iławie.Dzięki współpracy Księdza Proboszcza możliwe było przeprowadzenie ćwiczeń na obiekcie gotyckiego kościoła. Sobota 8 czerwca była również dniem, w którym zbierają się w kościele ministranci. Kilka minut po godzinie 12 – tej z okien kościelnej wierzy zaczął wydobywać się dym na szczęście teatralny – lecz natychmiast przykuł uwagę przechodniów.