3 kwietnia około godz.10.00 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim otrzymał zgłoszenie o zadymieniu na wieży kościoła pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim.

1 kwietnia 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim zrealizowano kolejną edycję ćwiczeń ratowniczych „WAŁ 2019”. Miejscem ćwiczeń była plaża na kąpielisku miejskim nad jeziorem Wielochowskim.

W dniu 31 marca 2019 roku zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Kurs skierowany był do druhów rozpoczynających aktywne uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zajęcia szkoleniowe prowadzono w soboty i niedziele w okresie od 9.02.2019r. do 31.03.2019 r.

9 marca 2019r. na terenie obozu Związku Harcerstwa Polskiego w miejscowości Gaj zostały zorganizowane wspólne ćwiczenia strażaków z terenu powiatu nowomiejskiego z Wojskami Obrony Terytorialne z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty z Morąga.

W dniu 28.02.2019 ok. godz. 10:00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Węgorzewie otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z budynków na terenie placu ćwiczeń 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.