Wspólne ćwiczenia strażaków z Pisza i Mrągowa.

13 lipca w ramach doskonalenia zawodowego strażacy ze zmiany III w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG 1 w Elblągu odbyli ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego.

27 czerwca 2019 roku, około godz. 11:00 w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku przeprowadzono ćwiczenia pożarnicze w ramach doskonalenia zawodowego oraz koncentracji miejsko – gminnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Frombork.

W sobotę, 15 czerwca 2019 roku odbył się egzamin dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. W terminie od 8 maja do 15 czerwca odbywały się zajęcia szkoleniowe realizowane na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Szkolenie oparte na nowych wytycznych programowych ukończyło 15 osób w tym trzy kobiety.

W dniach 17 – 19 czerwca strażacy z Działdowa odbyli cykl ćwiczeń z ratownictwa wodnego na jeziorze Lidzbarskim.