W dniu 20 grudnia 2009r. po 5 tygodniach intensywnej, nauki zakończyło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, w którym uczestniczyli druhowie OSP z terenu gmin Dywity, Jeziorany, Barczewo i Dobre Miasto. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 29 strażaków. Szkolenie zrealizowano na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Olsztynie.

W dniach 4-5 i 11-12 grudnia 2009 r. odbył się kurs „Szkolenie uzupełniające strażaków ochotników OSP cz. II” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego.

Kolejna IV edycja programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” to ogromny sukces braniewskich strażaków z KP PSP, którzy zostali uhonorowani pucharem ufundowanym przez Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymali nowy pojazd SLRR /Specjalny Lekki Rozpoznawczo – Ratowniczy/ na podwoziu Ford Ranger.

W dniu 15 grudnia 2009 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie władz PKN ORLEN i Fundacji ORLEN DAR SERCA z przedstawicielami zawodowych i ochotniczych straży pożarnych.