W dniu 5 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie zakończyło się, zorganizowane dla członków OSP z terenu powiatu działdowskiego, szkolenie kursowe z zakresu ratownictwa technicznego.

Braniewscy strażacy zapoznali się praktycznie z zasadami obsługi agregatu pompowego AP 5000/8 na ćwiczeniach przeprowadzonych w pobliżu zapory wodnej w Braniewie przy ulicy Botanicznej.

W kolejnej edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” uczestniczyli pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, Wojskowej Straży Pożarnej oraz sympatycy pożarnictwa, którzy dołączyli do udziału w akcji.

W ostatnim okresie braniewscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymali pneumatyczny namiot ratowniczy NPS37 zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

W dniu 29 listopada 2009 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej sprawdziła wiedzę strażaków OSP, którzy uczestniczyli w szkoleniu podstawowym