W dniu 15 grudnia 2009 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie władz PKN ORLEN i Fundacji ORLEN DAR SERCA z przedstawicielami zawodowych i ochotniczych straży pożarnych.

W dniu 15.12.2009r na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Braniewie przy ulicy Kościuszki 103 przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno - bojowe związane z powstaniem pożaru poddasza budynku.

Organizacja oraz prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego to główny temat wspólnych ćwiczeń ochotników z miasta i gminy Orneta oraz Lubomino powiat lidzbarski.

W dniu 8 grudnia br. odbyło się uroczyste ślubowanie strażaka Pawła Szauer zatrudnionego w KP PSP Iława.

W dniu 08.12.2009 r. Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie, przy współudziale służb ratowniczych Policji i Pogotowia Ratunkowego, przeprowadziła ćwiczenia na obiekcie budynku Administracyjnego Szpitala Powiatowego w Mrągowie.