W dniach 1-2 sierpnia 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili dwudniowe wspólne ćwiczenia z żołnierzami 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie w  ramach doskonalenia zawodowego formacji.

28 lipca 2020 r., w ramach doskonalenia zawodowego, braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno-bojowe w Starostwie Powiatowym w Braniewie.

 25 lipca br.  zakończono egzaminem jednoetapowe szkolenie strażaków ratowników zorganizowane w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Olsztynie dla druhów z OSP z gmin Dobre Miasto, Świątki, Dywity.

15 lipca br. w godzinach  8:00 - 14:00 ponad 40. strażaków z powiatu bartoszyckiego brało udział w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie nadleśnictwa Bartoszyce, w leśnictwie Górzyste.

18 lipca br., w związku z zakończeniem jednoetapowego szkolenia strażaków – ratowników z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego w JRG 1 w Olsztynie przeprowadzony został teoretyczny i praktyczny egzamin końcowy.