29 października 2019 roku około godziny 11tej doszło do pożaru na terenie sortowni odpadów w Siedliskach koło Ełku

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Ostróda”, odbyła obóz kondycyjno – doskonalący w miejscowości Błaskowizna, w województwie podlaskim.

W czwartek 17 października na terenie Fermy Drobiu w Niestoi, gm. Działdowo przeprowadzono ćwiczenia mające na celu doskonalenie zasad współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami.

W czwartek 24 października członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego oraz strażacy pełniący w tym dniu służbę w podziale bojowym z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie ćwiczyli na Kanale Węgorzewskim. 

We wtorek, 22 października 2019 r. dwa zastępy strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie uczestniczyły w ćwiczeniach  na obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie.