20 września 2019 r. odbył się egzamin kończący szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

W dniu 12 września 2019 r. odbyły się praktyczne ćwiczenia doskonalenia zawodowego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie przy ul. Fałata 23, zlokalizowanym w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie.

Zgodnie z Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w dniach 2-6 września 2019 roku, dziewięciu ratowników Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wraz z Grupą Ratownictwa Wysokościowego Gołdap oraz Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Wysokościowego i Ratownictwa Medycznego brało udział w obozie kondycyjno-szkoleniowym w powiecie kętrzyńskim.

17 września 2019 roku na terenie bocznicy kolejowej w Braniewie przy ulicy Błotnej służby mundurowe przeprowadziły kolejne wspólne ćwiczenia w zakresie współdziałania na wypadek uwolnienia przewożonego materiału niebezpiecznego.

13 września 2019 roku, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli dwukrotnie w ćwiczeniach taktyczno – bojowych, które przeprowadzone zostały na obiektach zewnętrznych.