15 grudnia br. strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia taktyczno – bojowego dla jednostek OSP z terenu powiatu braniewskiego.

Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie korzystając z możliwości pogodowych uczestniczyli w projekcie w którym zdobyli uprawienia sternika motorowodnego.

Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie korzystając z możliwości pogodowych uczestniczyli w projekcie w którym zdobyli uprawienia sternika motorowodnego.

4 grudnia 2018 roku kilka minut po godzinie 11.00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi odebrał zgłoszenie o wycieku kwasu solnego w jednym z zakładów zlokalizowanych w specjalnej strefie ekonomicznej w Gołdapi. Na miejsce zdarzenia natychmiast udali się  gołdapscy strażacy, potwierdzając informację ze zgłoszenia. 

W listopadzie bieżącego roku rozpoczął się cykl szkoleń dla strażaków OSP przypominających obsługę AED. Sprzęt zakupiony został w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z terenu powiatu nowomiejskiego.