1 kwietnia 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim zrealizowano kolejną edycję ćwiczeń ratowniczych „WAŁ 2019”. Miejscem ćwiczeń była plaża na kąpielisku miejskim nad jeziorem Wielochowskim.

W dniu 31 marca 2019 roku zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Kurs skierowany był do druhów rozpoczynających aktywne uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zajęcia szkoleniowe prowadzono w soboty i niedziele w okresie od 9.02.2019r. do 31.03.2019 r.

9 marca 2019r. na terenie obozu Związku Harcerstwa Polskiego w miejscowości Gaj zostały zorganizowane wspólne ćwiczenia strażaków z terenu powiatu nowomiejskiego z Wojskami Obrony Terytorialne z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty z Morąga.

W dniu 28.02.2019 ok. godz. 10:00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Węgorzewie otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z budynków na terenie placu ćwiczeń 11 Mazurskiego Pułku Artylerii. 

W dniu 27.02.2019 ok. godz. 9:00 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Giżycku otrzymał zgłoszenie o pożarze w Miejskim Ośrodku Socjoterapii w Giżycku. Według zgłaszającego pożar powstał i rozprzestrzenia się na 2 piętrze, a silne zadymienie uniemożliwiło ewakuację jednego z pracowników ośrodka.