20 lutego 2020r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu zagrożeń pożarowych i gaszenia instalacji fotowoltaicznych zorganizowane przez firmę zewnętrzną.

Wspólne ćwiczenia strażaków PSP, OSP, ratowników MOPR oraz Policji.

W ubiegłą niedzielę, tj. 16 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku, egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończono kurs kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie przyszłych kierowców do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP.

11 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednej z firm zajmujących się produkcją, serwisem oraz montażem systemów fotowoltaicznych. 

21 grudnia 2019r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyły się ćwiczenia zastępów wchodzących w skład plutonu ratowniczego OSP Warmińsko–Mazurskiej Brygady Odwodowej w formie praktycznych warsztatów doskonalących z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego oraz wysokościowego.