26 lipca 2019 roku, w miejscowości Nowa Pasłęka w gm. Braniewo na odcinku rzeki Pasłęki przeprowadzono ćwiczenia ratownictwa wodnego zarówno w zakresie podstawowym jak i specjalistycznym.

W poniedziałek, 22 lipca br. przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające SGRW-N Mrągowo ze strażakami powiatu piskiego.

Wspólne ćwiczenia strażaków z Pisza i Mrągowa.

13 lipca w ramach doskonalenia zawodowego strażacy ze zmiany III w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG 1 w Elblągu odbyli ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego.

27 czerwca 2019 roku, około godz. 11:00 w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku przeprowadzono ćwiczenia pożarnicze w ramach doskonalenia zawodowego oraz koncentracji miejsko – gminnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Frombork.