W dniu 25 września 2009 roku w godzinach 11:00 – 12:00 w Iławie, przy ul. Kajki (obok Intermarche) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przeprowadziła pokazowe ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego podczas symulowanego wypadku – zderzenia samochodu osobowego z autobusem szkolnym przewożącym dzieci. W trakcie ćwiczeń pokazane zostały działania strażaków-ratowników związane z uwalnianiem osób uwięzionych w pojazdach oraz udzielaniem pomocy przedlekarskiej podczas zdarzeń masowych, tj. z dużą ilością poszkodowanych. W działaniach wykorzystano ratowniczy namiot ewakuacyjny, niezbędny do prowadzenia działań podczas takich zdarzeń. W ćwiczeniach wzięły udziały zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straży Pożarnych z KSRG z powiatu iławskiego oraz jak zawsze niezawodne iławskie Pogotowie Ratunkowe i Policja. Ponadto kpt. Mariusz Osmański – dowódca zmiany II w JRG Iława wraz z młodzieżowymi instruktorami PCK przeprowadził pokaz – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in. resuscytacji bezprzyrządową, , sposoby zaopatrywania ran i urazów, itp. Pokazy były głównym punktem ogólnopolskiej akcji promocyjnej HDK PCK z grupą muszkieterów, podczas której można było honorowo oddać krew oraz uzyskać informacje na temat honorowego krwiodawstwa. Krew oddało prawie 60 osób, dzięki czemu udało się zebrać ponad 20 litrów krwi. Pokazy obserwowali przedstawiciele władz miasta i powiatu.

{gallery}/Aktualnosci/091001{/gallery}

 

W czwartek 24.09.2009r w godzinach południowych Mrągowo rozbrzmiało dźwiękiem syren i blaskiem sygnalizacji świetlnych. Na ulicach kolorem dominującym okazał się czerwony. Służby ratownicze podążały w stronę lokalnego nabrzeża. Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie o godz. 1100 otrzymała zgłoszenie, że na skutek nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych w pomieszczeniu kuchni restauracji „Gościniec Molo” doszło do powstania pożaru. Pracownicy kuchni zostają poparzeni. Część restauracyjna wypełniła się gęstym dymem. Klienci restauracji zaczynają uciekać w panice w wyniku czego 5 osób zostaje rannych. Pływający w tym czasie turyści po J. Czos zauważają zaistniałą sytuację. Nie zwracają uwagi na ruch panujący na akwenie, czego rezultatem jest zderzenie czołowe dwóch łodzi silnikowych. Jedna z łodzi ulega poważnemu uszkodzeniu, powstaje pożar w komorze silnika, ranne zostają 4 osoby.
Strażacy wchodzą do akcji. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Taki scenariusz założyło Centrum Zarządzania Kryzysowego przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Łącznie zaangażowano w nie 17 wozów bojowych i ponad 80 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu mrągowskiego. Do współdziałania zaproszono Policję, Straż Miejską, Pogotowie. Ćwiczenia na tak dużą skalę, przede wszystkim miały na celu;
a.doskonalenie współdziałania sił i środków podmiotów ratowniczych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z innymi służbami powołanymi do wypełniania podobnych zadań,
b.sprawdzenie i ocena stanu przygotowania jednostek włączonych do KSRG z terenu powiatu mrągowskiego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
c.doskonalenie dowódców PSP oraz OSP w zakresie dowodzenia dużymi związkami taktycznymi.
Podsumowania przebiegu działań na miejscu prowadzenia akcji, wstępnie dokonał V-ce Starosta powiatu mrągowskiego Pan Janusz Alicki, oraz przedstawiciele poszczególnych służb. Zagadnienia omówiono szczegółowo na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Przedstawiono wnioski i spostrzeżenia. Rozjemcy poszczególnych odcinków bojowych dokonali oceny wykonywanych czynności. Szersza relacja na   https://www.itvmragowo.pl/ {gallery}Aktualnosci/090930{/gallery}

_DSC05200W dniu 24.09. br. na Terminalu Paliw PKN ORLEN w Gutkowie odbyły się Ćwiczenia Służb Ratowniczych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie likwidacji skutków ataku terrorystycznego i pożaru zbiornika naziemnego z olejem napędowym. Ćwiczenia poprzedziła narada szkoleniowa kadry dowódczej Warmińśko-Mazurskiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej, której tematem przewodnim były zagrożenia związane z substancjami ropopochodnymi podczas magazynowania i transportu. Omówiono budowę cystern do przewozu paliw pod kątem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz dokonano pokazu przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo ciekawym punktem narady okazał się praktyczny pokaz wykipienia (wyrzutu) ropy naftowej, który może wystąpić podczas pożarów zbiorników z ropą naftową. Prezentacji dokonał Pan Marek Labuda – Komendant ZSP PERN Gdańsk.

Podczas ćwiczeń doskonalono procedury współdziałania pomiędzy Strażą Pożarną, Policją, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu Olsztyn, siłami i środkami dysponowanymi przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwo Kudypy. Przećwiczono naprowadzanie samolotu gaśniczego nad obszary objęte pożarem.

W manewrach udział wzięło 50 zastępów Straży Pożarnej stanowiących siły i środki trzech kompanii Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej oraz 60 Policjantów stanowiących siły i środki oddziałów Antyterrorystycznych Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie oraz samolot gaśniczy Nadleśnictwa Olsztyn i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Manewry były doskonałą okazją do sprawdzenia zasad dowodzenia i współdziałania podczas akcji ratowniczych prowadzonych na obiektach przemysłowych, gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych (lasy) oraz sprawdzenia działania instalacji przeciwpożarowych funkcjonujących w obiekcie.

Ogólna liczba ćwiczących wyniosła: 250 strażaków i 60 policjantów. wiecej zdjęć >>>>

 

W dniach od 8 do 9 września br. na Jeziorze Kisajno w Giżycku odbyły się manewry specjalistycznych grup wodno – nurkowych Warmińsko – Mazurskiej Brygady Odwodowej połączone z konferencją pt.: „Ratownictwo wodne podstawowe i specjalistyczne w PSP na podstawie doświadczeń SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz woj. podlaskiego”

 

Zamierzeniem organizatorów było zaprezentowanie potencjału ratowniczego SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz ukazanie kierunków rozwoju ww. ratownictwa. W pierwszym dniu, tj. 8.09.09r. zaprezentowano najnowszy sprzęt pływający do działań podstawowych i specjalistycznych oraz wypracowane standardy wyposażenia indywidualnego zarówno ratowników biorących udział w działaniach podstawowych jak też nurków wykonujących prace specjalistyczne.

W pokazach rat. wodnego - podstawowego i specjalistycznego, które odbyły się pierwszego dnia wzięło udział 10 SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz statek ratowniczy OSP KSRG Spytkowo wraz z łodzią hybrydową jak również Mazurski WOPR.

Podczas Konferencji, w dniu 9.09.09r. zostało wygłoszonych szereg ciekawych prezentacji, które pozwoliły szerzej spojrzeć na problematykę ratownictwa wodnego w PSP, jak również przybliżyć nowoczesne techniki wykorzystywane przez niektóre z grup wodno-nurkowych.

 

W konferencji udział wzięło przeszło 100 uczestników, w tym 56 przedstawicieli województw z różnych stron Polski, którzy mogli dodatkowo wypróbować zaprezentowany przez firmy produkujące i dystrybuujące sprzęt z zakresu rat, wodnego podstawowego i specjalistycznego. Swoje produkty prezentowali w kolejności: SCANTEK, SANTI, MAZURIA, NHN – POLSKA oraz SGRWN z Augustowa (praktyczna prezentacja ROV-a i poszczególne SGRWN z woj. warmińsko – mazurskiego. W ramach konferencji można było praktycznie wypróbować prezentowany sprzęt.

Przedsięwzięciu towarzyszyły obrady Komisji Komendanta Głównego PSP ds. Ratownictwa Wodnego.

Kto nie był niech żałuje!